IO1 – Végleges kutatási jelentés

Összefoglaló

Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja 2016-ban közzétette a Vállalkozói Kompetencia Keretrendet (EntreComp), hogy kidolgozza a vállalkozói képzés fejlesztésének közös fogalmi megközelítését. Az EntreCom4All projekt kontextusát az Európai Unión belül a vállalkozói szellem fontossága és az e területen digitális eszközökkel történő képzés szükségességével kell szemlélni. A projekt célja az EntreComp keretrendszer olyan platformba való integrálása, amely támogathatja a fiatal vállalkozókat, a női vállalkozókat és a vállalkozói tanárokat / oktatókat könnyebb hozzáférést biztosítani a releváns nyitott oktatási forrásokhoz annak érdekében, hogy megtudhassák, mi szükséges vállalkozói sikerre.

Ennek megvalósítása érdekében a projektpartnerség 2018-tól 2018-ig készíti el a szellemi értékelési keretrendszert az Intellectual Output 1-hez, amely egy önértékelési eszköz, amely a mind a három célcsoportra szabott és az EntreComp-ra épül. Ennek a keretnek a megteremtése érdekében a partnerségnek először asztali kutatásokat kellett végeznie más online önértékelési eszközök segítségével, hogy megismerhesse az eszköz szempontjainak kialakítását oly módon, hogy a leghatékonyabban végezzen értékelést.

Az asztali kutatás után elkészült a tényleges önértékelési eszköz. Ebben az eszközben a résztvevők felmérhetik az EntreComp által kifejlesztett 15 kompetenciát, 30 nyilatkozaton keresztül (két kompetencia-kimutatás), amelyeket az EntreComp Guide-tól választottak ki, és amelyek «1» -ről «5» -re oszthatók.

Ezt az önértékelési eszközt minden egyes partnerországban fókuszcsoportokkal teszteltük, és mindegyik partner tesztelte azt a célcsoporttal, amelyikért felelősek (fiatal vállalkozók: UPM, Obuda, Matera, női vállalkozók: Inova, tanárok / oktatók: CECE) . A különböző fókuszcsoportok visszacsatolását követően minden partner nemzeti jelentést készített, javaslatokat tett az önértékelési eszköz alkalmazkodására. E nemzeti jelentések eredményeit összegyűjtötték e végleges kutatási jelentésen belül, amely dokumentum az igazolványértékelési keret végleges módosításainak igazolására szolgál.

A készségértékelési keret célja, hogy miután a résztvevők betöltötték a 30 kimutatáshoz kapcsolódó minősítéseket, láthatják, milyen jól értékeltek minden egyes kompetencián. Ez a résztvevők számára áttekintést nyújt arról, hogy milyen kompetenciákra képes még tovább javítani. Az EntreCom4All platform, amelyet a 2. Intellektuális Kimenet keretében fejlesztenek ki, nagyméretű OER-gyűjtemény lesz, és a partnerség az EntreComp kompetenciáival az összes ilyen erőforrást taglalja, attól függően, hogy melyik kompetenciához kapcsolódik.

Így az önértékelés eredményei a készségértékelési kereten keresztül lehetővé teszik a résztvevők számára annak megismerését, hogy milyen kompetenciákkal még mindig hiányoznak, és az adott kompetenciával megcímkézett OER-eket kereshetik a platformon.